Dokumenty

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić jaka czynność ma być dokonana oraz rodzaj dokumentów, które należy przedłożyć w Kancelarii. Do przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczy przedłożyć kopie wymaganych dokumentów (osobiście, mailem lub faxem) natomiast orginalny okazać lub przedłożyć przy podpisywaniu aktu notarialnego.

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz: Magda Wołoszyn

ul. Hołdu Pruskiego 5/2
75-607 Koszalin

Kancelaria czynna:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 16:30
NIP: 8542101279
Regon: 360175143
Nr. rachunku bankowego:
PKO Bank Polski
13 1020 2791 0000 7902 0228 3398